top of page

מקדם קצבה מובטח

מקדם קצבה מובטח מאפשר לחוסך בפוליסת ביטוח לדעת בדיוק

מה יקבל אם יחלק את החיסכון שיצבור בגיל הפרישה במקדם

שקבע אותו עם חברת הביטוח ביום הצטרפותו לביטוח.

היתרון המרכזי שאותו אדם אינו כפוף לשינויים בהתארכות תוחלת החיים במהלך חייו.

כך לדוגמא אדם שהצטרף לביטוח מסוג עדיף בשנת 1992

ידע שמקדם הקצבה המובטח לו בגיל 65 יהיה 166

המשמעות היא שאת הסכום שיצבור לדוגמא: אם צבר 1,000,000 ₪

הקצבה שיקבל תהיה 6024 ₪ לחודש.

1,000,000/166=6024

וזאת ללא תלות בהתארכות תוחלת החיים שעלתה מאז

למשל כיום בקרנות הפנסיה למשל, מקדם ההמרה הוא בסביבות ה 200

המשמעות היא שמי שיצבור 1,000,000 ₪ יקבל כ 5000 ₪

בנוסף בקרן פנסיה מקדם הקצבה אינו מובטח, כך שרק בעת הפרישה ידע המבוטח מה יהיה המקדם שאיתו יחלקו את הסכום שצבר בחסכון.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074