top of page

מה נותנת/מכסה קרן הפנסיה?


קרן פנסיה מקיפה מעניקה כיסוי בשלושה מצבים

  1. פנסיית שארים

  2. פנסיית נכות

  3. פנסיית זקנה

מה המשמעות של כל אחד מהסעיפים הנ"ל?

פנסיית שארים

חלילה במקרה פטירה של המבוטח יקבלו שאריו קצבה חודשית.

אשתו תקבל קצבה לכל ימי חייה, וילדיו יקבלו קצבה עד גיל 21

פנסיית נכות

במקרה אובדן כושר עבודה של המבוטח שתמשך מעל תקופת ההמתנה (בד"כ 90 יום) יקבל המבוטח קצבה חודשית עד לחזרתו לעבוד או לגיל הפרישה, המוקדם מבניהם.

פנסיית זקנה

בהגיע המבוטח לגיל הפרישה יתחיל לקבל קצבה חודשית התלויה בגובה החיסכון שצבר ובחלוקה למקדם הקיים בזמן היציאה לפנסיה.

לדוגמא: אם צבר מיליון ₪ ויחס החלוקה = המקדם הוא 1:200 זה אומר שיקבל 5000 ₪ לחודש.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page