top of page

ויתור על כיסוי לשארים

אתה רווק ויש לך קרן פנסיה?

רבים יודעים כי קרן הפנסיה מכסה אותם גם במקרה פטירה, כך שבמקרה פטירה לא עלינו, יקבלו שאריו של הנפטר קצבה חודשית.

אז מי הם שאריו לפי קרן הפנסיה?

אשתו, ילדיו עד גיל 21 (והוריו רק אם היו סמוכים על שולחנו)

אבל, במידה ואדם חי ללא בת זוג וללא ילדים

למרות שקרן הפנסיה גבתה כסף עבור הכיסוי הביטוחי הזה.

ברגע האמת היא לא תיתן את הקצבה לשארים כי פשוט אין שארים.

ולא, הורים לצורך העניין הזה לא נחשבים כשארים אלא רק במקרה שההורים היו נתמכים כלכלית ע"י הילד ("היו סמוכים על שולחנו")

אז מה זה אומר?

זה אומר שבשנה קרן הפנסיה גובה מאות שקלים עבור משהו שהיא לא תיתן בתמורה כלום.

לכן מומלץ אם אתה רווק/גרוש/אלמן וללא ילדים

לפנות לקרן הפנסיה ולחתום על מסמך שמוותר על הכיסוי לשארים.

המשמעות היא שקרן הפנסיה לא תגבה כסף בעבור הפיצוי לשארים

ואת הכסף תשאיר בחסכון לפנסיה בגיל הפרישה,

כך החיסכון שלך יגדל במאות שקלים יותר כל שנה.

חשוב להבהיר: הוויתור הוא רק לשנתיים, כך שלאחר שנתיים קרן הפנסיה שבה וגובה באופן אוטומטי עבור סעיף השארים.

אם עדיין אתה רווק מומלץ לחתום שוב על המסמך.

במידה ובמהלך התקופה התחתנת יש להודיע על כך לקרן הפנסיה ואז היא מחזירה את המצב מיד לקדמותו ויהיה לך כיסוי לשארים.

ודבר אחרון: רבים רואים בדו"ח השנתי ששולחת הקרן את הסטטוס שלהם שרשום רווק ובטוחים שאם זה מה שרשום אז ודאי הקרן לא תגבה מהם כסף בעבור הכיסוי לשארים. אז זהו שזה לא נכון, רק אם חתמת על טופס ויתור על כיסוי לשארים לא יגבה ממך תשלום בגין מרכיב זה.

הערה: בכל מקום שרשום רווק הכוונה גם לגרוש או אלמן

וכמובן כל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074