top of page

הפקדה לפנסיה לעצמאים


החל מינואר 2017 חלה חובה על כל עצמאי להפקיד לפנסיה.

עד למחצית השכר הממוצע במשק כ- 5,000 ₪

עליו להפקיד 213 ₪ בלבד.

ומעל זה ועד לשכר הממוצע במשק כ- 10,000 ₪

עליו להפקיד עוד 656 ₪

מי חייב להפקיד ?

כל עצמאי מגיל 21 ועד 60

מה ארוויח מכך?

כיסויי בשלושה מצבים:

ראשית חסכון לפרישה, פנסיית נכות ופטירה. אבל זה בדיוק כמו לשכירים

אבל לעצמאי יש 3 הטבות נוספות שהמדינה מעניקה

 1. ההפקדה מוכרת במס – יותר מכך אפילו הגדילו את ההכרה ל 16.5%

 1. מי שמפקיד לפנסיה והכנסתו עד מחצית מהשכר הממוצע במשק

אזי ישלם פחות ביטוח לאומי 2.87% במקום 6.72%.

זאת אומרת במקום לשלם 336 ₪ לביטוח לאומי,

ישלם רק 143.5 ₪ וכך יחסוך 192.5 ₪

שזה כמעט כל מה שהוא נדרש להפקיד (213 ₪)

(בעברית – ביטוח לאומי משלם לך בכדי שתשלם לפנסיה)

 1. עצמאי שיגיע למצב של אבטלה יוכל לקבל קצבה מתוך הסכומים שהפקיד לפנסיה – לראשונה קצבת אבטלה לעצמאי.

ומי שלא יפקיד?

יקנס ב 500 ₪

נתונים נוספים:

 • שכר ממוצע במשק לתאריך 1.2017 הוא 9,543 ₪

 • גובה ההפקדה לפנסיה עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45% מההכנסה.

 • גובה ההפקדה לפנסיה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק הוא 12.55% מההכנסה.

 • עצמאי יכול להפקיד באחד או יותר משלושת האפשרויות הבאות לחסכון פנסיוני: קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל

וזאת בהתאם לבחירתו.

 • ממליץ לקבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי / סוכן ביטוח / משווק פנסיוני

 • גם עצמאיים יכולים להצטרף לקרנות הפנסיה שזכו במכרז שעשתה המדינה - פנסיית ברירת המחדל ולשלם עמלות (דמי ניהול) מופחתות מאוד לעומת שאר קרנות הפנסיה.

 • עצמאי שהוא גם שכיר , נדרש להפקיד באופן עצמאי רק אם ההפקדות כשכיר עדיין לא עברו את גובה ההפקדות הנדרשות כעצמאי.

 • אפשר לבצע הפקדות שוטפות כל חודש או כל רבעון.

 • רק בחלק מהמוצרים הפנסיונים קיימים כיסויים ביטוחים כגון פטירה ואובדן כושר עבודה / פנסיית נכות ויש לבדוק עם היועץ את הצרכים בפועל כולל גובה הכיסויים הנדרש.

 • גובה ההפקדות לפנסיית חובה לעצמאים בדרך כלל אינו עונה על הצרכים הפנסיונים האמתיים של העצמאי ולכן יש להתייעץ עם היועץ הפנסיוני לגבי גובה ההפקדות הרצוי ולא הנדרש במינימום ע"פ החוק.

 • קבלת פיצוי בעת אבטלה מותנה בתנאים הקבועים בחוק – ואפשר לקבל קצבה למשך 3 חודשים ובתנאי ששילם לפחות 24 חודשים.

 • אין באמור לעיל לשמש כייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.

 • כל המידע מופיע בחוק ונלקח מאתר משרד האוצר.

 • המידע נרשם בלשון זכר אולם פונה באופן שווה לנשים וגברים כאחד.

 • מומלץ לכל אדם לקבל ייעוץ פרטני לגבי צרכיו מיועץ פנסיוני אובייקטיבי.

 • אייל פז משמש כיועץ פנסיוני אובייקטיבי ואינו קשור ואינו מקבל כל עמלה או טובת הנאה משום גוף פנסיוני במדינת ישראל, כך שהייעוץ הניתן על ידו הינו אובייקטיבי לחלוטין.

 • בעת מתן ייעוץ פנסיוני יש לקחת בחשבון את כל המוצרים הקיימים ללקוח ואת רצונותיו, צרכיו והעדפות הסיכון שלו ובהתאם לכך להתאים את המוצר / המוצרים והמסלולים המתאימים ללקוח.

 • במאמר זה הזכרנו רק את חוק פנסיה חובה לעצמאים, אולם בל נשכח שכל עצמאי יכול להפקיד גם לקרן השתלמות בנוסף לקרן הפנסיה.

#פנסיה #ייעוץפנסיוני #איילפזייעוץפנסיו #ביטוחמנהלי #פנסיהאוביטוחמנהלים #הפקדהלפנסיה

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074