top of page

הפקדה לפנסיה לעצמאים


החל מינואר 2017 חלה חובה על כל עצמאי להפקיד לפנסיה.

עד למחצית השכר הממוצע במשק כ- 5,000 ₪

עליו להפקיד 213 ₪ בלבד.

ומעל זה ועד לשכר הממוצע במשק כ- 10,000 ₪

עליו להפקיד עוד 656 ₪

מי חייב להפקיד ?

כל עצמאי מגיל 21 ועד 60

מה ארוויח מכך?

כיסויי בשלושה מצבים:

ראשית חסכון לפרישה, פנסיית נכות ופטירה. אבל זה בדיוק כמו לשכירים

אבל לעצמאי יש 3 הטבות נוספות שהמדינה מעניקה

 1. ההפקדה מוכרת במס – יותר מכך אפילו הגדילו את ההכרה ל 16.5%

 1. מי שמפקיד לפנסיה והכנסתו עד מחצית מהשכר הממוצע במשק

אזי ישלם פחות ביטוח לאומי 2.87% במקום 6.72%.

זאת אומרת במקום לשלם 336 ₪ לביטוח לאומי,

ישלם רק 143.5 ₪ וכך יחסוך 192.5 ₪

שזה כמעט כל מה שהוא נדרש להפקיד (213 ₪)

(בעברית – ביטוח לאומי משלם לך בכדי שתשלם לפנסיה)

 1. עצמאי שיגיע למצב של אבטלה יוכל לקבל קצבה מתוך הסכומים שהפקיד לפנסיה – לראשונה קצבת אבטלה לעצמאי.

ומי שלא יפקיד?

יקנס ב 500 ₪

נתונים נוספים:

 • שכר ממוצע במשק לתאריך 1.2017 הוא 9,543 ₪

 • גובה ההפקדה לפנסיה עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45% מההכנסה.

 • גובה ההפקדה לפנסיה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק הוא 12.55% מההכנסה.

 • עצמאי יכול להפקיד באחד או יותר משלושת האפשרויות הבאות לחסכון פנסיוני: קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל

וזאת בהתאם לבחירתו.

 • ממליץ לקבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי / סוכן ביטוח / משווק פנסיוני

 • גם עצמאיים יכולים להצטרף לקרנות הפנסיה שזכו במכרז שעשתה המדינה - פנסיית ברירת המחדל ולשלם עמלות (דמי ניהול) מופחתות מאוד לעומת שאר קרנות הפנסיה.

 • עצמאי שהוא גם שכיר , נדרש להפקיד באופן עצמאי רק אם ההפקדות כשכיר עדיין לא עברו את גובה ההפקדות הנדרשות כעצמאי.

 • אפשר לבצע הפקדות שוטפות כל חודש או כל רבעון.

 • רק בחלק מהמוצרים הפנסיונים קיימים כיסויים ביטוחים כגון פטירה ואובדן כושר עבודה / פנסיית נכות ויש לבדוק עם היועץ את הצרכים בפועל כולל גובה הכיסויים הנדרש.

 • גובה ההפקדות לפנסיית חובה לעצמאים בדרך כלל אינו עונה על הצרכים הפנסיונים האמתיים של העצמאי ולכן יש להתייעץ עם היועץ הפנסיוני לגבי גובה ההפקדות הרצוי ולא הנדרש במינימום ע"פ החוק.

 • קבלת פיצוי בעת אבטלה מותנה בתנאים הקבועים בחוק – ואפשר לקבל קצבה למשך 3 חודשים ובתנאי ששילם לפחות 24 חודשים.

 • אין באמור לעיל לשמש כייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.

 • כל המידע מופיע בחוק ונלקח מאתר משרד האוצר.

 • המידע נרשם בלשון זכר אולם פונה באופן שווה לנשים וגברים כאחד.

 • מומלץ לכל אדם לקבל ייעוץ פרטני לגבי צרכיו מיועץ פנסיוני אובייקטיבי.

 • אייל פז משמש כיועץ פנסיוני אובייקטיבי ואינו קשור ואינו מקבל כל עמלה או טובת הנאה משום גוף פנסיוני במדינת ישראל, כך שהייעוץ הניתן על ידו הינו אובייקטיבי לחלוטין.

 • בעת מתן ייעוץ פנסיוני יש לקחת בחשבון את כל המוצרים הקיימים ללקוח ואת רצונותיו, צרכיו והעדפות הסיכון שלו ובהתאם לכך להתאים את המוצר / המוצרים והמסלולים המתאימים ללקוח.

 • במאמר זה הזכרנו רק את חוק פנסיה חובה לעצמאים, אולם בל נשכח שכל עצמאי יכול להפקיד גם לקרן השתלמות בנוסף לקרן הפנסיה.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074