top of page
קופות גמל הינן קופות לחסכון לטווח ארוך שהמדינה מאפשרת לקבל הטבות מס בגין ההפקדות אליהן. אלא שפעם (עד שנת 2005) היה אפשר להפקיד כסף בקופה ולקבל אותו לאחר 15 שנה. משנת 2006 שינתה המדינה את הכללים וקבעה כי את ההפקדות החדשות אפשר יהיה לקבל בגיל 60.

ולבסוף בשנת 2008 הגיע השינוי הגדול, החל משנה זו כל ההפקדות יתקבלו רק כקצבה בגיל הפרישה. "בתרגום לעברית חופשית" תחויב בתשלום מס על הקצבה שתקבל מהקופה ותקבל את הכסף כקצבה (אם יהיה מעל סכום קצבה מזערי מכל המקורות יוכל להוון את הקצבה).

אז כדאי להמשיך להפקיד? ואולי יש אלטרנטיבות טובות יותר?
והאם זו עדיין תוכנית חסכון טובה להפקדה כסף לטובת הילדים והנכדים כמו פעם?
ואם כבר אני מפקיד האם אפשר להקטין את העמלות (דמי הניהול) שאני משלם? (הקופות יכולות לגבות 1.05% מצבירת החיסכון בקופות  + 4% מההפקדות לקופה).

צלצל עכשיו ובוא לפגישת הדרכה והכוונה שבה נבדוק את כל הצרכים שלך בתחום וכיצד ניתן להפוך את ההפקדות שלך לקופת הגמל לרווחיות יותר.

 

תכנון בקופות גמל

"נקבעה לי פגישה עם מר אייל פז כדי לקבל ייעוץ פנסיוני בקשר לקופות הגמל

וזאת לאור שינויים שחלו בקופות הגמל שלא הייתי מודע להם.

ברצוני לציין את הידע והייעוץ המעולה של מר אייל פז.

ייעוץ זה עזר לי להחליט לגבי המשך הטיפול בקופות אלה,

ולקבל החלטה לגבי אופן הפקדת הכספים בעתיד אשר למעשה מיועדים לנכדי.

בברכה"

(צבי ברנט)

bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074