top of page

תכנון בביטוחי בריאות וסיעוד

ביטוח רפואי וסיעודי אמורים לכסות את האדם מפני הקטסטרופה הרפואית. כגון: ניתוח, השתלה, תרופות שלא בסל הבריאות, מצב סיעודי שלא מאפשר תפקוד יומיומי.
 
מצד שני, ככל הנראה יש לך כיסוי משלים בקופת החולים ואולי גם ביטוח קבוצתי דרך מקום העבודה.
 
אז כדאי לבטל משהו ? אולי להוסיף רק מה שחסר ? ואולי אפשר לשפר בעלות מופחתת את מה שקיים ? ואולי בכלל להוזיל את מה שקיים ?
 
בוא לפגישה עם סוכן פנסיוני מומחה שיבדוק מה קיים עבורך והאם ניתן להגן טוב יותר עליך ועל משפחתך ולהוזיל את העלויות הקיימות.

"קיבלתי ייעוץ פנסיוני ממר אייל פז.

לשמחתי מר אייל עזר לי לסדר את כל החסכונות אשר ברשותי מתקופת תחילת עבודתי.

הייעוץ עזר לי מאוד ואני אמליץ לחברי בעבודה לקבל ייעוץ.

מר אייל הסביר לי גם מה פשר החסכונות וקרנות הנמצאות בחשבונותיי ולכן אני מודה לו מאוד.

בברכה ובתודה"

(משה אבא)

bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074