top of page

מיסוי פרישה

בפרישה ממקום העבודה בין עם הגעת לגיל הפרישה או עדיין לא, זה בדיוק הזמן להיערך מבחינה כלכלית בכדי לא לשלם מס מיותר וגבוה ולא לפגוע בפטור ממס העתידי שתוכל ליהנות ממנו במידה ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.

בשנים האחרונות חלו שינויים גדולים מאוד בתחום המיסוי לפורשים מעבודה דבר שמאפשר מצד אחד ליהנות מהטבת מס ומצד שני במידה ומתכננים נכון את כל הכספים שאמורים לקבל אפשר למקסם את הכסף שיתקבל כסכום הוני וכסכום קצבתי במס המינימלי.

דבר זה מחייב תכנון עם סוכן פנסיוני שמומחה לפרישה שיאפשר לך ליהנות מכך.

"לאייל וצוות היועצים

נקבעה לי פגישה לקבלת ייעוץ פנסיוני אישי.

הפגישה נקבעה לאחר התלבטויות.

במהלך הפגישה שמחתי להכיר תחום נוסף המשפיע עלי שלא הקדשתי לו תשומת לב.

שמחתי לקבל מאייל ייעוץ מקצועי עם הרבה סימפטיה והרגשה טובה.

בברכה והערכה"

(כהן אהרון)

bottom of page
enable-L13703jfduwnv3q5-0822-34074